Our website uses cookies. Find our more

Curious Organs & Chinese Medicine / Organy Cudowne i Medycyna Chińska

Stream from Vimeo: €175
Duration: 12 h 59 min

The curious organs (Qi Heng Zhi Fu) are considered a mysterious grouping of organs. These curious organs are responsible for evolutionary changes in the human form and spirit.  This is within the context of Chinese Medicine.  The belief is that the human soul is endowed with the intrinsic ability to elevate into “higher” dimensions of consciousness.  This follows the inception of the Ling-soul within the uterus after sexual intercourse (genitalia).  After birth, these ascend the “ladder” of life (via the spine) toward heaven (represented by the brain).

By understanding these curious organs and bowels in particular, one can change the dynamics of the human form (reflected by its constructs – the bone and vessels). You an also change the  “purpose” of the human soul and the courageous decisions one may need to make regarding fate and destiny (as represented by the Gall Bladder).

This seminar will focuses on how to tap into these curious organs and the significant role they play in supporting the evolution of the existence.

 

Organy Cudowne i Medycyna Chińska

Organy Cudowne (Qi Heng Zhi Fu) są uważane za tajemniczą grupę organów odpowiedzialnych za ewolucyjne zmiany w ludzkiej formie oraz duszy w kontekście Medycyny Chińskiej.  Podążając za wiarą, że dusza ludzka jest obdarzona wewnętrzną zdolnością do wznoszenia się do “wyższych” wymiarów świadomości od momentu narodzin duszy (Ling-soul) w macicy, po stosunku płciowym (genitalia), która po narodzinach wznosi się po drabinie życia (przez kręgosłup) ku niebu ( reprezentowanego przez mózg).

Przez ich poznanie, można zmienić dynamikę ludzkiej formy (odzwierciedloną przez jej konstrukcje – kość i naczynia) oraz “cel” ludzkiej duszy i odważne decyzje, jakie trzeba podjąć w odniesieniu do losu i przeznaczenia (reprezentowanego przez pęcherzyk żółciowy).

Podczas seminarium skoncentrujemy się na tym, jak można wykorzystać Organy Cudowne i jaką rolę odgrywają one we wspieraniu ewolucji istnienia.

Stream from Vimeo: €175