Our website uses cookies. Find our more
SEMINAR

CANCELLED: THREE SPIRITS, SEVEN SOULS (San Shen, Qi Ling/San Hun, Qi Po) TRZY DUCHY, SIEDEM DUSZ

When
Sat 10th and Sun 11th October 2020
Location
Holiday Inn Krakow City Centre, Kraków, Poland

This seminar has been CANCELLED due to ongoing restrictions brought about by the COVID-19 pandemic. We plan to reschedule this seminar for 2021.

Within the context of Classical Chinese Medicine, all illnesses are rooted in the shen-spirit.  As such, all treatments of medical conditions should be grounded in the spirit. Three Spirits, Seven Souls

Yet the significance of the shen-spirit and its manifestation through the ling-soul within the shen-body is seldom discussed or taught in modern Chinese medicine, aside from the notions of intentionality and character-typing.  Stemming from Chinese philosophical paradigms that served as the foundation of Chinese medicine, understanding the shen-spirit provides the clinicians and patients alike the possibilities of deliberate cultivation and the role of different realms of existence/consciousness has over an individual.

This course will explore the implications associated with concepts utilized in Chinese medicine, such as the ling-shen, ling-hun, and ling-po, the relationships to the stars and planets, and introduce other immaterial entities that can influence our wellbeing within different planes of existence.  In addition, the “negative” aspects of how the intangible can materialize into tangible agents that can cause harm (e.g., gui-ghost to gu-parasites) will be examined.

Lastly, treatment strategies will be presented in the invocation, resolution, and rectification of the ling-soul and shen-spirit.

TRZY DUCHY, SIEDEM DUSZ (San Shen, Qi Ling/San Hun, Qi Po)

W kontekście Klasycznej Medycyny Chińskiej wszystkie choroby są zakorzenione w duchu-shen (Rozdział 8, Ben Shen 本 神 z Ling Shu). Wszystkie terapie chorób powinny być oparte na duchu. Jednak znaczenie ducha-shen i jego manifestacja przez dusze-ling w ciele-shen, rzadko jest omawiana lub nauczana we współczesnej medycynie chińskiej, oprócz pojęcia intencjonalności oraz znaków. Wywodzenie się z chińskich paradygmatów filozoficznych, które służyły jako podstawa medycyny chińskiej, zrozumienie ducha-shen zapewnia klinicystom i pacjentom zarówno możliwość celowej kultywacji, jak i rolę różnych dziedzin istnienia/świadomości nad jednostką. Ten kurs zbada implikacje związane z pojęciami stosowanymi w medycynie chińskiej, takimi jak ling-shen, ling-hun i ling-po, relacje z gwiazdami i planetami oraz wprowadzi inne niematerialne istoty, które mogą wpływać na nasze samopoczucie na różnych płaszczyznach istnienia. 

Ponadto zostaną zbadane „negatywne” aspekty tego, w jaki sposób wartości niematerialne mogą materializować się w namacalne czynniki, które mogą powodować szkody (np. gui-duch dla gu-pasożyty). 

Na koniec, zostaną przedstawione strategie leczenia w przywoływaniu, rezolucji i rektyfikacji duszy-ling i ducha-shen.

 

Ticket cost: €350.00
Location: Kraków, Poland VENUE DETAILS