Curious Organs and Chinese Medicine

 

Note that this Seminar takes place in KRAKOW, POLAND (Polish Language version below)

Time: Saturday 7th & Sunday 8th September 2019

Cost: €300.00

Curious Organs and Chinese Medicine

Overview:

The curious bowels (Qi Heng Zhi Fu) are considered a mysterious grouping of organs that are responsible for evolutionary changes in the human form and spirit within the context of Chinese medicine.  Following the belief that the human soul is endowed with the intrinsic ability to elevate into “higher” dimensions of consciousness from the inception of the Ling-soul within the uterus after sexual intercourse (genitalia) which after birth, ascend the “ladder” of life (via the spine) toward heaven (represented by the brain).

By understanding these bowels, one can change the dynamics of the human form (reflected by its constructs – the bone and vessels) and the “purpose” of the human soul and the courageous decisions one may need to make regarding fate and destiny (as represented by the Gall Bladder).  This seminar will focus on how to tap into these curious bowels and the significant role they play in supporting the evolution of the existence.

Time: Saturday 7th & Sunday 8th September 2019

Location: Holiday Inn Krakow City Centre, Krakow, POLAND (map) 

 

Organy Cudowne i Medycyna Chińska

Organy Cudowne (Qi Heng Zhi Fu) są uważane za tajemniczą grupę organów odpowiedzialnych za ewolucyjne zmiany w ludzkiej formie oraz duszy w kontekście Medycyny Chińskiej.  Podążając za wiarą, że dusza ludzka jest obdarzona wewnętrzną zdolnością do wznoszenia się do “wyższych” wymiarów świadomości od momentu narodzin duszy (Ling-soul) w macicy, po stosunku płciowym (genitalia), która po narodzinach wznosi się po drabinie życia (przez kręgosłup) ku niebu ( reprezentowanego przez mózg).

Przez ich poznanie, można zmienić dynamikę ludzkiej formy (odzwierciedloną przez jej konstrukcje – kość i naczynia) oraz “cel” ludzkiej duszy i odważne decyzje, jakie trzeba podjąć w odniesieniu do losu i przeznaczenia (reprezentowanego przez pęcherzyk żółciowy).

Podczas seminarium skoncentrujemy się na tym, jak można wykorzystać Organy Cudowne i jaką rolę odgrywają one we wspieraniu ewolucji istnienia.

Lokalizacja: Holiday Inn Kraków Centrum Krakowa, Kraków, POLSKA (mapa)

Kiedy: Sobota 7 i Niedziela 8 września 2019 r.

Uwaga to Seminarium odbywa się w KRAKOWIE, Polska

Cena: €300